ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,แบบเย็บกี่
 

Description

การเข้าเล่มสมุด แบบเย็บกี่

โดยการเย็บกี่ของสมุดนั้น เป็นการเย็บด้วยมือ เพื่อให้สมุดมีความแข็งแรงทนทาน เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

สมุดส่วนใหญ่สมุดที่ใช้การเข้าเล่มแบบเย็บกี่จะเป็นสมุดมุมมัน