ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,แบบสมุดฉีก
 

Description

การเข้าเล่มสมุด แบบสมุดฉีก

สมุดฉีกมีการเข้าเล่มแบบ MIKRO NED ทำให้ฉีกง่าย เรียบคม