ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,กระดาษปอนด์
 

Description

กระดาษปอนด์

    เป็นกระดาษเนื้อเรียบ สีขาว นิยมใช้เป็นกระดาษเนื้อในสมุด เนื่องจากเขียนง่ายทั้งปากกาและดินสอ
สมุดตราช้างรุ่นที่้กระดาษปอนด์ จะเป็นกลุ่มสมุด Exercise (สมุดนักเรียน)

ความหนาของกระดาษปอนด์ อยู่ที่ 60 แกรม และ 70 แกรม