ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,กระดาษรีไซเคิล
 

Description

กระดาษรีไซเคิล

      สมุดตราช้างมี สมุดตราช้างรักษ์โลก เนื้อในและปกสมุดทำจากกระดาษรีไซเคิล มีคุณสมบัติช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ความหนากระดาษอยู่ที่ 60 แกรม

(Eco-wise 100% Made From Recycled Paper)