ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,แบบมุงหลังคา
เย็บมุงหลังคา

เย็บมุงหลังคา

 

Description

การเข้าเล่มสมุด แบบเย็บมุงหลังคา