ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,แฟ้มคลิปหนีบ
คลิปบอร์ดและคลิปโฟลเดอร์

คลิปบอร์ดและคลิปโฟลเดอร์

คลิปบอร์ดและคลิปโฟลเดอร์

 

Description

คลิปบอร์ดและคลิปโฟลเดอร์
- หนีบเอกสารได้หนาแน่น ไม่ลื่นหลุด เหมาะสำหรับเอกสารที่ไม่ต้องการเจาะรู

 

 

คลิปบอร์ด

 คลิปโฟลเดอร์