สมุด หลายคนคงคิดถึงภาพปกสมุดสวยๆ ขนาดเหมาะกับการใช้งาน การเข้าเล่มที่แข็งแรง ทนทาน แต่จะมีสักกี่คนที่ใส่ใจถึงคุณภาพของกระดาษเนื้อในที่ใช้ขีดเขียน ทั้งที่ความจริงแล้ว กระดาษเนื้อในนี่เอง ที่เป็นพระเอกของสมุด เพราะมันจะทำหน้าที่หลักของสมุด

Read more ...

    การแกะสลัก(Engraving) บนปากกา Cross หรือ ปากกา Artifact ซึ่งท่านสามารถสั่งผลิตพิเศษ เป็นของ Premium ที่คุ้มค่าเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับ โดยปากกาที่สามารถใส่ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆบนผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและราคา

Read more ...