การแกะสลัก(Engraving) บนปากกา Cross หรือ ปากกา Artifact ซึ่งท่านสามารถสั่งผลิตพิเศษ เป็นของ Premium ที่คุ้มค่าเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับ โดยปากกาที่สามารถใส่ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆบนผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและราคา

       

 

 

 

 

 

 

** หากท่านสนใจ หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งทำสัญลักษณ์พิเศษ หรือติดต่อโดยตรงได้ที่

บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด โทร:02-668-0123 ต่อ 2781 , 2771 , 2772 , 2773