ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,สมุด,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder
 

Description

กระดาษ

    กระดาษที่ใช้เป็นปกสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.กระดาษธรรมดาทั่วไป มีทั้งแบบสมุดฉีก หนา 160 แกรม และ ปกญี่ปุ่น หนา 210 แกรม

2.กระดาษแข็งหุ้ม Casemade เช่น สมุดตราช้างรุ่น JASSY/VIVA