ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,วัสดุหุ้มกระดาษพิมพ์ลาย
ปกกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิมพ์ลาย

ปกกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิมพ์ลาย

ปกกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิมพ์ลาย

 

Description

ตัวอย่างแฟ้มปกกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิมพ์ลาย