ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,แฟ้มคลิปก้านยก
แฟ้มคลิปก้านยก

แฟ้มคลิปก้านยก

แฟ้มคลิปก้านยก

 

Description

คลิปก้านยก 

  • แบ่งเป็น 3 ประเภท Super Strong ,  Tower Clip , Standard Clip
  • คลิปก้านยก มี 2 ขนาด ทั้งขนาด 2 นิ้ว และขนาด 3 นิ้ว

 

Super Strong

  • ฐานคลิป Super Strong พับ 2 ชั้น
  • Soft Touch บริเวณที่ด้ามจับก้านยกให้นุ่มมือและเพิ่มความแข็งแรงพิเศษ
  • สำหรับแฟ้มสัน 3 นิ้ว สามารถเก็บเอกสารได้มากถึงจุกระดาษ 500 แผ่น
  • สำหรับแฟ้มสัน 2 นิ้ว สามารถเก็บเอกสารได้มากถึงจุกระดาษ 350 แผ่น

 

Tower Clip

  • สำหรับแฟ้มสัน 3 นิ้ว สามารถเก็บเอกสารได้มากถึงจุกระดาษ 500 แผ่น
  • สำหรับแฟ้มสัน 2 นิ้ว สามารถเก็บเอกสารได้มากถึงจุกระดาษ 500 แผ่น

Standard Clip

  • สำหรับแฟ้มสัน 3 นิ้ว สามารถเก็บเอกสารได้มากถึงจุกระดาษ 450 แผ่น
  • สำหรับแฟ้มสัน 2 นิ้ว สามารถเก็บเอกสารได้มากถึงจุกระดาษ 300 แผ่น