ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด,สยามวาลา,DHAS,เครื่องเขียนตราช้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,แฟ้ม,สินค้าสั่งทำ,Madetoorder,แเฟ้มคลิปห่วงตัวโอ
แฟ้มคลิปห่วงตัว O

แฟ้มคลิปห่วงตัว O

แฟ้มคลิปห่วงตัว O

 

Description

คลิปห่วงตัวโอ ขนาดมาตราฐาน 25,38,50 มาตรฐานสากล

  • มีให้เลือกตั้งแต่ 2 ห่วง , 3 ห่วง , 4 ห่วง
  • การใช้งานห่วงตัวโอเหมาะกับการจัดเก็บเอกสารที่ต้องการให้ปลายกระดาษโค้งมน
  • คลิปทั้ง 3 ลักษณะ แยกได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน
  • เช่น คลิป 2 ห่วง ใช้กับเครื่องเจาะธรรมดา / คลิป 3 ห่วง เป็นที่นิยมในอเมริกา ใช้ร่วมกับซองเอกสารต่างๆ คลิป 4 ห่วง เป็นที่นิยมในยุโรปใช้ร่วมกับซองเอกสาร 4 รู เหมาะกับคู่มือการใช้งานต่าางๆ